IZGRADNJA TUNELA VIJENAC

IZGRADNJA TUNELA VIJENAC

Na izgradnji desne tunelske cijevi tunela Vijenac, sjeverna strana, firma Euro-Asfalt je do 12. aprila 2012. godine iskopala 520,6 metara tunela – kalote, 365 metara stepenice, a u toku su radovi na iskopu temelja, gdje se do danas iskopalo 240 metara temelja desne strane i 180 metara temelja lijeve strane. Izvode se i radovi na iskopu podnožnog svoda tunela, gdje se do danas iskopalo 168 metara podnožnog svoda. Počeli su i radovi na iskopu poprečne pješačke veze između tunelskih cijevi u dužini od 2,8 metara. Akutelne slike sa projekta se nalaze u prilogu.