mala_1337093469

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI ULICE AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ

Radovi na rekonstrukciji Ulice Azize Šaćirbegović završeni su 6. maja 2012. godine. Radovi su obuhvatali zamjenu postojećih oštećenih ivičnjaka na cesti i frezanje postojećeg oštećenog sloja asfalta. Nakon toga, vršena je ugradnja tampona, ugradnja novih ivičnjaka, te postavljanje gorenjg nosećeg sloja BNS asfalta, i, na kraju, postavljanje završnog sloja SMA asfalta. U prilogu možete pogledati slike sa navedenog projekta.