Asfaltna baza, kamenolomi i laboratorija

Firma BH Asfalt osnovana je 2006. godine kao Euro-Asfaltova kćerka firma. U njenom vlasništvu je najsavremenija asfaltna baza.
Baza za proizvodnju asfalta nalazi se u Brezi, cca 20 kilometara udaljena od Sarajeva. Proizvedena je 2006. godine, proizvođač je OKIPP d.o.o. – Wibau Group, sa kapacitetom od 120 tona po satu.

Asfaltna baza u potpunosti je automatizovana, ekološki prihvatljiva i ispunjava sve standarde ISO 9001:2008. Za cijeli proces proizvodnje asfalta potrebna su samo dva čovjeka. Kvalitet asfalta podložan je svakodnevnom testiranju u vlastitom laboratoriju. Laboratorij posjeduje opremu najvećih svjetskih brendova.

Na kamenolomu Moščanica u Zenici, Euro-Asfalt vrši eksploataciju mineralnih sirovina za izradu betona, frakcija, asfalta. Kamenolom je površinskog tipa sa otvorenim razinama i velikom zalihom visokokvalitetnog eksploatacionog materijala.

kakanj zenica