“Euro-Asfalt” d.o.o. je danas kompanija sa više od 600 stalno zaposlenih sa dugogodišnjim iskustvom na internacionalnom tlu.

O nama