Inženjering i dizajn – ljudski resursi

Tim iskusnih stručnjaka ključ je našeg uspjeha.
Zapošljavamo ambiciozne, predane i marljive osobe koje teže perfekcionizmu kroz kontinuirano učenje i razvoj. Svaki član našega tima ima slobodu razvijati kreativna, jedinstvena rješenja kao odgovor na svakodnevne profesionalne izazove.

D-Inženjering je kompanija za projektiranje, nadzor, inženjering i konsalting. Osnovana je kao firma kćerka Euro-Asfalta s ciljem da upotpuni i poboljša kompletnu referencu Euro-Asfalta.

Preliminarni i izvedbeni projekti, procjena troškova, cijena i priprema tenderske dokumentacije, master planiranje, nadzor izgradnje, strukturna procjena stanja, jačanje dizajna postojećih struktura samo su dio usluga D-Inženjering.

 20161117_2_20193819_16124700-900x600BG