“Euro-Asfalt” d.o.o. je danas kompanija sa više od 600 stalno zaposlenih sa dugogodišnjim iskustvom na internacionalnom tlu.

Euro-Asfalt je certificirala svjetski poznata kompanija DQS GmbH (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen) sa ISO 9001:2008 – sistem upravljanja kvalitetom i ISO 14001:2004 + Cor1:2009 sistemom okolinskog upravljanja.

Kontrola kvaliteta

U našem poslovanju, kvalitet je primaran. Naše osoblje je specijalizirano i obučeno u postupcima i tehnologijama prema međunarodnim standardima. Kroz kontinuirano usavršavanje i nadzor – interne i eksterne auditore, zaposlenici naše kompanije rutinski primjenjuju ISO standard sistem upravljanja kvalitetom već godinama.

certifikati

Klijent prije svega


Bilo da radimo po projektu ili samo dizajniramo i razvijamo projekt, cilj je uvijek isti: Klijent prije svega!

Odgovornost


Naša odgovornost se ogleda u stalnoj koordinaciji s klijentima, pouzdanosti, poštivanju rasporeda i plana, moći inovacije i kvaliteta.

Dugoročni razvoj resursa


Cilj nam je nastaviti osiguravati buduće prilike na tržištu za nas i ulagati u strukturu i razvoj resursa – asfaltna baza, kamenolomi, moderna mehanizacija – temelj su za izvrstan tržišni položaj.