“Euro-Asfalt” d.o.o. je danas kompanija sa više od 600 stalno zaposlenih sa dugogodišnjim iskustvom na internacionalnom tlu.

MILESTONES

1996 – 2004

 • Osnovana kompanija Euro-Asfalt, sa glavnim uredom u Sarajevu i predstavništvom u Njemačkoj;
 • Kontinuirani rast kompanije, unapređenje i razvoj, kako stručnog kadra i osoblja, tako i opreme;
 • Portfolio kompanije raste na izgradnji objekata – Bosmal City Centre, UNITIC, Ajfelov most – Skenderija u Sarajevu;
 • Radovi na rekonstrukciji puteva u Kantonu Sarajevo u na izgradnji puteva u Bosansko-Podrinjskom kantonu;

2005 – 2006

 • Otvaranje predstavništva u Libiji;
 • Konstrukcija i rekonstrukcija glavnih puteva u Bengaziju i Tripoliju;
 • A1 Podlugovi – Visoko. Radovi na rekonstrukciji puteva u Sarajevskom i Zeničko-Dobojskom kantonu;
 • Osniva se kćerka-firma Euro-Asfalta – BH Asfalt – kompanija sa najsavremenijom asfaltnom bazom koja radi po svjetskim standardima;
 • Bosmal City Centre;

2007-2008

 • Implementacija standarda ISO 9001: 2000;
 • Rekonstrukcija fudbalskog stadiona Bilino Polje i izgradnja Gradske arene u Zenici;
 • Izgradnja nove prilazne rute gradu Sarajevu – ‘Zapadni prilaz gradu;
 • Izgradnja Džananovic centra u Zenici i BBI Centra u Sarajevu;
 • Kompletna izgradnja dionice Dobrinje – Kakanj;

2009.

 • Otvaramo novu kompaniju – D-Inženjering – kompanija za inženjering, dizajn I nadzor;
 • Izgradnja kanalizacijske mreže na TK A1 Dobrinje-Kakanj;
 • Rekonstrukcija puta Aleksin Han – Jablanica;
 • Rekonstrukcija Grand Hotela Bristol;

2010.

 • Otvaranje predstavništva UAE (Abu Dhabi) – poslovi u visokogradnji (zgrada policijske stanice);
 • Implementacija novog standarda ISO 9001:2008;
 • Hamed Ramić, direktor Euro-Asfalta, primio nagradu Najmenadžer jugoistočne i centralne Evrope;
 • Počinje eksploatacija iz kamenoloma Moščanica and Misoča;
 • Prekretnica u razvoju Eura-Asfalta i nova referenca – izgradnja tunela;
 • Izgradnja rezidencijalnog naselja Mihrivode u Sarajevu.
 • Koridor Vc Zenica – Sarajevo, poddionice Drivuša – Kakanj and Drivuša – Gorica;
 • Rekonstrukcija puteva – Jošanica, Sarajevo – M14.

MILESTONES

2011.

 • Potpisivanje novih ugovora u Abu Dhabiju (UAE);
 • Euro-Asfalt počinje izgradnju prvog tunela na autocesti u BiH – 3 kilometra dugog tunela Vijenac;
 • Izgradnja dionice autoceste na jugu BiH – Kravice – Bijača (cca 5 km);
 • Rast dobijenih domaćih I međunarodnih tendera – pobjeđujemo na 85 posto prijavljenih tendera;
 • U predstavništvu u Njemačkoj zaposleno novih 30 radnika;
 • Ulaganje u novu opremu i mehanizaciju;

2012.

 • Izgradnja glavnih infrastrukturnih puteva u Zenici (cca 7.8 km);
 • Rekonstrukcija tramvajskih šina u Sarajevu (cca 2.8 km);
 • Rekonstrukcija puta u Ilijašu (cca 3.13 km);
 • Implementacija ISO 14001:2009 standarda – Sistem upravljanja okolišem;
 • Potpisano oko 800 hiljada vrijednosti ugovora u predstavništvu u Njemačkoj;
 • Projekt izgradnje dionice autoputa A1 Vlakovo – Tarčin, sa tri poddionice Vlakovo – Lepenica, Lepenica – Suhodol i Suhodol – Tarčin (dužine 20 km);
 • Uspostavljanje System and Control-Testing and Consulting (SAC T&C) – laboratorija i kontrola;

2013.

 • Novi projekti na Srednjem Istoku (Qatar/UAE) I kontinuiran rast poslova u Njemačkoj;
 • Izgradnja tunela Vijenac na Koridoru Vc, dionica Drivuša – Kakanj (dvije tunelske cijevi – 2.949 m i 2.914 m);
 • Gradnja na Koridoru Vc Butila – Vlakovo – izgradnja Sarajevske obilaznice LOT 3A (3.31 km);
 • Gradnja dionice Svilaj – Odžak, na Koridoru Vc (10.8 km);
 • Projekt rekonstrukcije i izgradnje Stupske Petlje u Sarajevu, izgradnja novog mosta, širenje gradske longitudinale, novi trotoari, izgradnja biciklističkih staza, pješačkih prelaza;

2014.

 • Konzorcij bosanskohercegovačkih kompanija, predvođenih Euro-Asfaltom, pobjeđuju na tenderu za Lot 2a i Lot 2b – nastavak radova na Sarajevskoj zaobilaznici;
 • Izgradnja tunela Belquize u Albaniji (cca 460 m);
 • Rekonstrukcija i izgradnja multilevel garaže i parkinga u šoping cetru Euro Park u Mariboru (Slovenija);
 • Realizacija projekta Aerodrom Minhen (Njemačka);

2015. – 2016.

 • U Sloveniji potpisan ugovor o početnim radovima na autoputu A4 Slivnica –Gruškovje (granični prijelaz) poddionica AC Draženci – GP Gruškovje. Projekt završen prije roka predviđenog ugovorom;
 • U Sloveniji potpisan još jedan ugovor, vrijedan 110 miliona maraka, o izgradnji druge faze autoceste Draženci – Gruškovje (cca 5.8 km dužine) Na trasi se grade i tunel, tri nadvožnjaka, jedan podvožnjak i osam mostova;
 • Završena izgradnja LOT-a 2A i 2B Sarajevske obilaznice – dionica Butila – Briješće;
 • Potpisan ugovor o nastavku izgradnje Sarajevske obilaznice – LOT 2C;
 • Potpisan ugovor o nastavku gradnje Koridora Vc, dionica Klopče – Pečuj (Donja Gračanica);
 • U Podgorici (Crna Gora) potpisan ugovor vrijedan 84 miliona maraka za gradnju i rekonstrukciju puta Berane – Kolašin, u dužini od 14 kilometara;