1323509444

IZGRADNJA STAMBENOG KOMPLEKSA MIHRIVODE Nastavljaju se radovi na izgradnji stambenog kompleksa Mihrivode koji obuhvata izgradnju tri zgrade sa kompletnom infrastrukturom. Trenutno se na objektu 1 vrše radovi na izgradnji zidova između pozicije 300 i pozicije 400 te se vrši bušenja ploča za hidroinstalacije. Na objektu 2 se vrši šalovanje ploče na poziciji 200, a na…

4

IZGRADNJA AUTOCESTE DRIVUŠA – GORICA Na projektu izgradnje koridora 5C, dionica Drivuša – Gorica trenutno se vrše radovi nasipanja kamenog materijala, zasipanje potpoRnog zida kamenim materijalom i šalovanje potpornih zidova. Također se vrši zasipanje kamenim materijalom i izrada ulazne građevine na propustu 3+318 te izrada betonskih šahtova za elektroinstalacije.[/column_1]

Page 13 of 13 1 11 12 13