Euro-Asfalt ima dugogodišnju tradiciju da se upušta u nove izazove i da pri tome sakuplja
bogata znanja i iskustva, te ih primjenjuje na novim projektima i vizijama.

"Budućnost se gradi na iskustvu!"

- Hamed Ramić, generalni direktor

Naše Usluge

Euro-Asfalt je u mogućnosti da vam ponudi "full service", jer posjedujemo sjajne reference u svim sferama građevinske branše. Ovaj "know-how" omogućava nam da budemo ispred konkurencije i da iskoristimo sve potencijale koje nam tržište nudi.

 • Niskogradnja
 • Tunelogradnja
 • Izgradnja cesta
 • Završni radovi u građevini
 • Visokogradnja
 • Rekonstrukcija objekata
 • Asfaltna baza
 • Kamenolomi
 • Laboratorija
 • Projektovanje
 • Inžinjering
 • Dizajn
 • Najsavremenija oprema