RADOVI NA SANACIJI I REMONTU TRAMVAJSKE PRUGE

RADOVI NA SANACIJI I REMONTU TRAMVAJSKE PRUGE

Radovi na sanaciji tramvajske pruge u Sarajevu se odvijaju po planiranoj dinamici. Prije početka radova na sanaciji i remontu pruge, izvršeni su radovi postavljanja saobraćajne signalizacije i ograđivanju zone radova.

Nakon toga su se izvodili radovi na uklanjanju asfalta i štemanju betona u širini saobaraćajnice kojom prolazi tramvajska pruga na dionici od Higijenskog zavoda do hotela Hoilday Inn. Položena je nova pruga na raskrsnici kod Higijenskog zavoda, sa izvršenim betoniranjem potrebnih spojeva. Izvode se i radovi na iskopu i polaganju cijevi za elektro kablove. Slike sa projekta se nalaze u prilogu.