ZENICA - GLAVNA GRADSKA MAGISTRALA

IZGRADNJA AUTOPUTA NA KORIDORU 5C – DIONICA SVILAJ – ODŽAK

Projekt podrazumijeva izgradnju autoputa na koridoru 5C – dionica Svilaj – Odžak. Dužina izgrađene dionice iznosi 5,6 km autoputa i 4,5 km pristupnog (magistralnog) puta. Izgradnja same dionice postavljena je na loše nosivo temeljno tlo te je prvi put u BiH primijenjen sistem prefabrikovanih vertikalnih drenova, a ukupno ih je ugrađeno preko 1,6 miliona dužnih metara. Na dionici Svilaj – Odžak izgrađena su dva potputnjaka, dva natputnjaka, objekt za prolaz divljači te mostovi Potočani i Odžak.

Sa realizacijom se došlo do kraja prve faze izgradnje, budući se radi o izgradnji objekta na slabonosivom temeljnom tlu. Predstoji faza konsolidacije, kako nasipa tako i stišljivog temeljnog tla pod utjecajem sopstvene težine izgrađenog nasipa. Geomehaničkim analizama došlo se do vremena potrebnog za konsolidaciju koje će trajati 15 mjeseci kada predstoji početak druge faze tj. izrada gornjeg stroja autoputa.

Planirani nastavak radova je mart 2017., a završetak druge faze planira se do kraja građevinske sezone 2017. godine.
Svi rokovi tj. dinamički planovi su ispoštovani uprkos vremenskim prilikama, visokom nivou podzemnih voda i slabonosivom temeljnom tlu, kako za temeljenje autoputa, tako i za temeljenje objekata.