IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA A TRANSVERZALE

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA A TRANSVERZALE

Radovi se izvode od profila P1-P37 u dužini od l = 650 metara. Na prvom dijelu trase od P1-P21 u dužini od 350 metara završeni su radovi na izradi tampona i ivičnjaka u dužini od 100 metara. Trenutno se izvode radovi na izradi vodovoda, javne rasvjete, oborinskoj odvodnji, iskopu i pripremi tampona.

Na drugom dijelu trase u dužini od 300 metara završeni su radovi na oborinskoj odvodnji i izradi posteljice kao i izradi zida u dužini od 78 metara. Trenutno se izvode radovi na izradi tamponskog sloja i izradi ivičnjaka, kao i radovi na sanaciji mosta preko rijeke Dobrinje.

Izmještaju se postojeće instalacije i prilagođavaju niveleti novoprojektirane saobraćajnice. Planirani završetak radova je 15. decembar tekuće godine, uz povoljne vremenske uvjete, kao i uvjet rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i rušenje dvije kuće na lijevoj strani, što se očekuje u narednih sedam dana, radi praćenja planirane dinamike radova i organizacije gradilišta.