1400251285

EURO-ASFALTOVI KAMIONI POMOĆI SE PRVI PROBILI U MAGLAJ

Nakon teškog puta preko poplavljenih cesta i odrona, teški kamioni Euro-Asfalta natovareni humanitarnom pomoći su se uspjeli probiti u Maglaj. Pomoć je dijeljena direktno iz kamiona u saradnji sa Oružanim snagama BiH. Naš konvoj pomoći je prvi koji je uspio ući u Maglaj.

Pripreme za polazak
(snimak agencije SENS): https://www.youtube.com/watch?v=JJLQPrkk4x0

Dostava humanitarne pomoći
(snimak agencije SENS): https://www.youtube.com/watch?v=G9keZAep_vk