1323511346

IZGRADNJA DIONICE AUTOCESTE DRIVUŠA – GORICA

Na radovima izgradnje autoceste na Koridoru 5c, dionica Drivuša – Gorica, trenutno se izvode sljedeći radovi: na mostu M3 se odvijaju radovi na izgradnji lijevog mosta, vrši se i izrada kamene grede na trasi, na mostu M2 se vrši izrada i montaža nosača, za potrebe mosta M1 se priprema oplata i armatura.

Na petlji Drivuša se vrši izrada tampona i odvodnje, objekata naplate cestarine te se izvode radovi na izradi propusta na mostu M17. Slike sa projekta se nalaze u prilogu.