NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI TUNELA VIJENAC

NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI TUNELA VIJENAC

21. augusta 2012. god. potpisan je ugovor o nastavku radova na tunelu Vijenac. Radove izvodi konzorcij Euro-Asfalt Sarajevo kao lider sa članicama ŽGP Sarajevo, HIDROGRADNJA Sarajevo, ENTEA Sarajevo i GP Butmir Sarajevo.

Euro-Asfalt d.o.o. će u nastavku radova vršiti iskope i primarnu podgradu na južnoj (izlaznoj) strani, kako u lijevoj tako i u desnoj cijevi. U desnoj i lijevoj cijevi vršit će iskop kalote i stepenice te temelja i podnožnog svoda u desnoj cijevi. Radovi bi trebali biti završeni u planiranom roku, poštivajući dogovorenu dinamiku.