drivusa

A1- Dionica Drivuša-Gorica

Izgradnja autoputa Koridor 5C, dionica Sarajevo-Zenica,dionica Drivuša-Kakanj, poddionica Drivuša-Gorica.

BH Konzorcij na čelu sa Euro-Asfaltom izvodio je radove na izgradnji kompletne dionice autoceste A1 Drivuša-Gorica.