suh tar

Radovi na dionici Koridora Vc, dionica Lepenica-Tarčin, poddionica Suhodol-Tarčin

Radovi na dionici Koridora Vc, dionica Lepenica-Tarčin, poddionica Suhodol-Tarčin teku prema planiranoj dinamici. Od radova na glavnoj trasi izvodi se slijedeće:

– Odvodnja na Rampi B
– Zasipanje klinova na propustu H2
– Cjevasti propusti na Rampama B, C i D
– Izrada nasipa na kompletnoj trasi
– Završeno betoniranje temelja servisnog objekta naplatne stanice
– Iskop drenaže i polaganje drenažnih cijevi kod podputnjaka

Od radova na pumpnoj stanici Suhodol, izvedeno je miniranje stijenskog materijala te dodatni iskop kako bi se moglo izvršiti betoniranje glavne AB ploče.

Također, vrši se iskop i betoniranje stubova mosta M3.