Vijenac

A1 – Dionica Gorica – Bilješevo – tunel Vijenac

Radovi na izgradnji tunela Vijenac – dionica autoputa na Koridoru 5C – Gorica-Bilješevo počeli su u maju 2011. godine.

Vijenac, tunel sa dvije tunelske cijevi ukupne dužine 5.863 metra najsavremeniji je tunel u našoj zemlji i jedan od najsavremenijih u regiji.