kravice

A1- Dionica Kravice-Bijača

Radovi na izgradnji autoputa na Koridoru 5C, dionica Kravice – Bijača, počeli su sa izvođenjem u oktobru 2011. godine.

Dionica je dužine 4,09 km i prva je dionica autoputa koja se gradila u Hercegovini. Završena je roku predviđenom ugovorom.