granicni

Izgradnja poddionice AC Draženci – Granični prijelaz Gruškovje

U augustu 2015. godine Euro-Asfalt je potpisao svoj prvi ugovor u Sloveniji vezan za cestogradnju. Ugovor je podrazumijevao izgradnju poddionice AC Draženci – Granični prijelaz Gruškovje (IIB etapa – Sklop 2) – početni građevinski radovi. Rok za izvršenje ovoga posla po ugovoru bio je 12 mjeseci, ali je posao završen prije roka. U aprilu 2016. godine potpisujemo drugi ugovor, vrijedan 56 miliona eura, koji podrazumijeva početak izgradnje II. a etape autoceste Draženci – Gruškovje, u dužini 5.77 kilometara.

Projektom je predviđena izgradnja trase, uređenje platoa graničnog prijelaza Gruškovje, priključak Zakl, saniranje devijacija kategoriziranih i nekategoriziranih cesta, zaštita protiv buke. Na spomenutoj dužini gradi se jedan tunel, tri nadvožnjaka, jedan podvožnjak, osam mostova, 14 prepusta te 19 potpornih zidova.
Po završetku ovih radova, konačno će u potpunosti biti izgrađen autoput Hamburg – Solun.