svilaj-odzak1

STANJE RADOVA (22.08.): GRADILIŠTE SVILAJ-ODŽAK

Stanje radova: Na gradilištu Svilaj-Odžak trenutno se izvode radovi na ugradnji nasipa na cijeloj dužini trase, zajedno sa pristupnim saobraćajnicama.

Počela je montaža opreme za izradu vertikalnih drenova koji će ubrzati proces konsolidacije tla ispod kolovozne konstrukcije. Radovi na objektima natputnjaka i potputnjaka teku prema planiranoj dinamici, uskoro se očekuje početak izrade šipova za most Potočani.