1360314882

IZGRADNJA AUTOCESTE KRAVICE – BIJAČA

Projekt izgradnje dionice autoputa A1 Kravice – Bijača se odvija po planiranoj dinamici. Trenutno se izvode radovi na širokom iskopu tvrde stijene na glavnoj trasi te na odmaralištu Kravice. Također se radi na izradi nasipa od tvrde stijene na glavnoj trasi kao i na COKP-u Zvirići.

Počeli su i radovi na iskopu rova za polaganje srednjenaponskog elektroenergetskog kabla, a gotovi su radovi na izmještanju zračne elektro mreže. U prilogu vijesti se nalaze najnovije slike sa gradilišta.