130110113.6_mn

IZGRADNJA DIONICE AUTOCESTE DRIVUŠA – GORICA

U prethodnom periodu na projektu izgradnje dionice autoputa na Koridoru 5c Drivuša – Gorica izvođeni su sljedeći radovi: trasa se čistila od ostataka lapora, dovozila se kamena greda i nasipala u neravnine na trasi. Vršio se iskop humusa između mostova M1 i M2 u punoj širini profila te se odvozi na deponiji, a dovozio se i nasipao kameni nasip u slojevima.

Na odvodnji trase autoputa počela je izrada centralne odvodnje na trasi između mostova M2 i M3. Na propustu Drivuša se vrši iskop postojećeg propusta na M17, ucjevljuje se potok i odovodnja prema rijeci Bosni, vrši se iskop za novi propust te se dovozi i nasipa kameni materijal. Počeli su i radovi na armiranju podne ploče. U narednom periodu se planira nastaviti sa radovima na odvodnji trase te početi sa radovima na odvodnji na CP Drivuša, početi sa izradom TK kanalizacije, te izrada kamenog nasipa između mostova M1 i M2. Slike sa projekta se nalaze u prilogu.