SANACIJA I REMONT TRAMVAJSKE PRUGE

SANACIJA I REMONT TRAMVAJSKE PRUGE

Radovi na sanaciji i remontu tramvajske pruge u Sarajevu se odvijaju po planiranoj dinamici. Završeni su radovi na asfaltiranju dvije raskrsnice – na Marijin Dvoru i kod Higijenskog zavoda. Također se nastavlja sa radovima na dionici od Higijenskog zavoda do pravoslavne crkve na Baščaršiji, gdje se izvode pripremni radovi pred asfaltiranje – podlijevanje šina specijalnim betonom sa aditivima i izrađuje se AB ispuna oko šina te se završava odvodnja. Slike sa projekta se nalaze u prilogu.