RADOVI NA IZGRADNJI GGM ZENICA

RADOVI NA IZGRADNJI GGM ZENICA

Izgradnja GGM Zenica odvija se po planiranoj dinamici. U prethodnom periodu završeno je izmještanje podzemnih instalacija sa trase te izrada šahtova. U Ulici Aska Borića asfaltiran je plato ispred stadiona, a ostatak ulice se priprema za asfaltiranje. Završeno je asfaltiranje kružne raskrsnice Metalurg, izvode se radovi na rasvjeti navedene raskrsnice. Izmještaju se podzemne instalacije na kružnoj raskrsnici Drveni most te prave šahtovi.

U Goraždanskoj ulici se freza postojeći asfalt, skida postojeći tampon i zamjenjuje novim te se izrađuju potporni zidovi. Na mostu Kočeva su završeni betonski radovi pa su sad u toku hidroizolaterski radovi. Na mostu M1 se kopa temelj za stub 3 i montira skela, a na mostu Lukovo polje završeno je ojačavanje temelja na stubu 1 te se kopa bunar na stubu 2. Slike sa projekta se nalaze u prilogu.