Auto put Vlakovo-Tarcin 16 FF

PRIČE SA GRADILIŠTA: SAID DŽAFIĆ O PODDIONICI BUTILA – VLAKOVO

Šef projekta Lot 3 i koordinator na projektu Lot 3A, u ime Euro-Asfalta Said Džafić:
Funkcionalnost ceste Butila – Vlakovo učesnici u saobraćaju već osjete

Sarajevska obilaznica je dio budućeg transevropskog koridora Vc, locirana na sjeverozapadu Sarajeva u dolini rijeke Bosne, a radovi na njenoj izgradnji su podijeljeni na lotove 1, 2 i 3. Euro-Asfalt je jedan od izvođača radova na pomenutim lotovima, a danas smo u serijalu naših “Priča sa gradilišta”, obišli podionicu koja se proteže od Butila do Vlakova i među građevincima, a i Sarajlijama je poznata pod nazivom Lot 3A.

Prema riječima šefa projekta Lot 3 i koordinatora na projektu Lot 3A, u ime Euro-Asfalta Saida Džafića, Lot 3A je riješen kao autoput sa dvije odvojene kolovozne trake gdje se svaka sastoji od po dvije saobraćajne trake, i to vozna i preticajna za svaki smjer kretanja i po jedna zaustavna traka urađena za prinudno zaustavljanje u svakoj kolovoznoj traci.

Poddionica Sarajevske obilaznice, Butila – Vlakovo, koja je duga 3.300 m, uspješno je završena u roku, a njenu funkcionalnost učesnici u saobraćaju već osjete. Lot 3A nastavlja se na Lot 1 neposredno ispred petlje Butila i pruža se jugozapadno do petlje Vlakovo. Bitan je iz razloga što ljudi koji idu prema Mostaru, odnosno iz Mostara prema Zenici, ne moraju ulaziti u Sarajevo. Sa njim imamo uvezanu cestu od Zenice do Tarčina i vjerovatno je bila ideja investitora da se taj segment uveže i da se rastereti gužva po Rajlovcu i Stupska petlja, kazao je Džafić.

Na ovom pravcu izgrađeni su vijadukt Bojnik koji je cijelom svojom dužinom lociran na pravcu i dva potputnjaka – Osijek i Treševine. Dionica je bila dosta zahtjevna, jer se dobar dio radio u plavnom području, što je zahtijevalo dodatnu pripremu terena i stvaranje uslova da se dalje nastavi sa izradom nasipa i kolovozne konstrukcije, kazao je Džafić te pojasnio na koji način se biraju materijali.

Svi ugrađeni materijali bili su prethodno ispitani i odobreni od strane nadzornog organa. U toku same ugradnje vršena su kontrolna ispitivanja, tako da je zadovoljeno ono što je propisano standardima i normama. Morali smo zadovoljiti standarde i norme koje su propisane za takve vrste objekata”, kazao je Džafić, te kratko prokomentarisao panele za zaštitu od buke.

Riječ je o aluminijumskim panelima u bojama, koji su morali zadovoljiti propisani nivo i tip zaštite od buke. Projekt je rađen u periodu od avgusta 2013. do juna 2014. godine. Na svu sreću, bilo je više dobrog nego lošeg vremena, osim aprila i maja u vrijeme katastrofanih poplava. Ali, uz jedan dobar pristup i dobru organizaciju uspjeli smo završiti posao, pojasnio je Džafić.