NASTAVAK RADOVA NA SARAJEVSKOJ OBILAZNICI

NASTAVAK RADOVA NA SARAJEVSKOJ OBILAZNICI

Konzorcij domaćih firmi koje čine Euro-Asfalt i ŽGP, kao najpovoljniji ponuđač, izabran je za izvođenje radova na projektu Sarajevska obilaznica, a koji će obuhvatati Lot 2A i Lot 2B.

Prema riječima izvršnog direktora za projektovanje, tehnologije i organizaciju građenja, Euro-Asfaltovog inžinjera Munira Ramića, radovi na Lotu 2A obuhvataju izgradnju vijadukta Briješće, rušenje i izgradnju novog mosta na cesti M17, preko željezničke pruge u Briješću kao i kružni tok Briješće.

Pored ovih radova u sklopu projekta uradiće se rekonstrukcija više lokalnih saobraćajnica. Lot 2B podrazumijeva izvođenje radova na izradi završnog sloja asfalta od Stupske petlje do kružnog toka u Briješću. Ukupna vrijednost svih pomenutih radova sa PDV-om iznosi 23 miliona i 300 hiljada KM, kazao je Ramić te pojasnio:

Ovim projektom riješit će se dugogodišnje saobraćajne gužve na dijelu ceste M17, od Jošanice do Stupske petlje. Završetkom radova biće kompletirana Sarajevska obilaznica. Lider konzorcija Euro-Asfalt sa svojim partnerima će primijeniti tehnološke i organizacijske mjere kojima će se saobraćajne gužve u toku izvođenja radova svesti na najmanju mjeru, kazao je Ramić te dodao kako će na ovom projektu biti okupljena isključivo domaća građevinska operativa.

Rok za izvođenje radova je 11 mjeseci od dana uvođenja Konzorcija čiji je lider Euro-Asfalt.