DCIM100MEDIADJI_0026.JPG

Izgradnja poddionice Klopče – Pečuj (Donja Gračanica) – Koridor Vc

U julu 2016. godine otpočeli smo izgradnju poddionice Klopče – Pečuj (Donja Gračanica), koja je nastavak poddionice Drivuša – Klopče u sklopu Koridora Vc.

Osim pomenutog tunela, na dionici, ukupne dužine 5.8 kilometara, projektom je predviđena izgradnja tunela Ričice dužine 522 metra, te vijadukata Klopče (106 metara) Babina Rijeka (390 metara), Pehare (389 metara) i Ričice (1.368 metara). Radi se o vrlo zahtijevnoj dionici, na čijoj su gotovo cijeloj dužini prisutna klizišta

Radove izvodi konzorcij Euro-Asfalt d.o.o. i Strabag AG.