ZABETONIRANA PRVA KAMPADA TUNELA U ALBANIJI

ZABETONIRANA PRVA KAMPADA TUNELA U ALBANIJI

Euro-Asfalt je angažiran na projektu probijanja i izgradnje tunela QAFE BUALL Bulqize u Albaniji. Dužina tunela iznosi 460 metara od čega su 24 metra portalnog dijela i iskopa 436 m. Radovi u tunelu se izvode po Novoj austrijskoj tunelskoj metodi (NTAM).

Radovi teku po planu, a danas je zabetonirana prva kampada tunela.