EURO-ASFALT GODINA DOBRIH REZULTATA

IZGRADNJA AUTOCESTE DRIVUŠA – GORICA

Projekt izgradnje koridora 5C, Drivuša – Gorica trenutno u izgradnji balast kamenog materijala, zatrpavanje potporni zid kamenog materijala i oblikovanjem potpornih zidova. Također se odvija u nasipanje kamena i izradu ulazne građevine na neuspjeh 3 + 318 i izgradnja betonskih šahtova za električne instalacije.