EURO-ASFALT GODINA DOBRIH REZULTATA

EURO-ASFALT: GODINA DOBRIH REZULTATA

Realizovani projekti u BiH

Ukupna dužina trase budućeg evropskog trans Koridora Vc koja prolazi kroz BiH iznosi 336 km, od čega je dužina u FBiH 285 km, a u RS 51 km. Euro-Asfalt je u 2014. godini realizirao šest projekata u BiH, od kojih se pet odnosi na izgradnju autoceste na Koridoru Vc.

Poddionice Suhodol – Tarčin, Vlakovo – Lepenica i Lepenica – Suhodol, čija ukupna dužina iznosi 19,8 km, nalaze se na dionici Vlakovo – Tarčin, gdje je bio angažiran Euro-Asfalt. Projekat je podrazumijevao izgradnju autoceste, petlje Vlakovo i Lepenica, objekata na cesti i to: podvožnjaka, nadvožnjaka, potputnjaka, hidro-tehničkih objekata i naplatnih mjesta Vlakovo i Lepenica.

Uz potpuni angažman menadžmenta, radnika, inženjera, pomoćnog osoblja te upotrebom najsavremenije mehanizacije Euro-Asfalta, ove tri poddionice završene su u roku. U 2014. godini, Euro-Asfalt je realizirao i projekat izgradnje sekcije Drivuša – Gorica – Bilješevo na dionici Drivuša – Gorica čija je dužina trase 3,5 km. Izgradnja autoceste podrazumijevala je gradnju mostova i to: M čija je dužina 60 m, M1 dužine 120 m, M2 dužine 340 m i M3 čija je dužina 550 m, te centra za kontrolu prometa i naplatno mjesto.

Najveći građevinski objekat i prvu fazu radova (probijanje tunela i izradu primarne podgrade) na najvećem tunelu koji je u novijoj historiji izgrađen, ne samo u BiH, već i jugoistočnoj Evropi, radnici Euro-Asfalta i konzorcija završili su na Dan nezavisnosti BiH, 1. marta 2013. godine. Rok izgradnje prve faze bio je 33 mjeseca.

Druga faza, izrada sekundarne obloge, završena je u rekordnom roku. Koristila se savremena metalna klizna oplata i dnevno se betoniralo sa tri oplate po 12 metara. Mjesečni učinak mogao se smatrati rekordnim, a iznosio je oko 1000 metara. Kompletna druga faza završena je za šest mjeseci. Tunel 1. mart sastoji se od dvije tunelske cijevi čije su dužine 2.949 m i 2.914 m, opremljen je nasavremenijom i najsofisticiranijom tehničkom opremom i to video nadzorom, internet konekcijom, sistemom vatro dojave i tunelskom saobraćajnom signalizacijom.

Projekt LOT 3A, poznatiji kao Sarajevska obilaznica, lociran je na sjeverozapadu Sarajeva u dolini rijeke Bosne. Riješen je kao autoput sa dvije odvojene kolovozne trake, gdje se svaka sastoji od po dvije saobraćajne trake i to vozna i preticajna za svaki smjer kretanja, i po jedna zaustavna traka urađena za prinudno zaustavljanje u svakoj kolovoznoj traci.

Poddionica Sarajevske obilaznice, Butila – Vlakovo, koja je duga 3.3 km, a na kojoj je bio angažiran Euro-Asfalt, uspješno je završena u roku. Na ovom pravcu izgrađeni su vijadukt Bojnik, koji je cijelom svojom dužinom lociran na pravcu, i dva potputnjaka – Osijek i Treševine.

Euro-Asfalt je bio angažiran ina projektu rekonstrukcije i izgradnje Stupske petlje. Prije angažmana ove renomirane kompanije, Stupska petlja bila je poznata kao glavni uzročnik velikih saobraćajnih gužvi, gdje su vozači u dugim kolonama gubili mnogo dragocjenog vremena.

Da bi se realizirao projekt morao je biti napravljen novi most, a zajedno sa mostom još dvije rampe za silazak. Proširena je gradska longitudinala, napravljene su nove pješačke staze, započeta je gradnja biciklističke staze, napravljen podzemni pješački hodnik za siguran prijelaz koji izlazi na tramvajska stajališta, stari most je obnovljen.