Projekti u realizaciji

Projekti u realizaciji

Dužina dionice Svilaj – Odžak Koridora 5c je 10,8 kilometara. Ugovor o gradnji dodijeljen je konzorciju na čijem je čelu kompanija Strabag AG, Austrija, a izvođači radova su i bh. kompanije Euro-Asfalt Sarajevo i ŽGP Sarajevo. U okviru ovog ugovora, pored izgradnje autoceste, izgradit će se i granični prijelaz Svilaj i dvije petlje – Svilaj i Odžak. Značajniji objekti na navedenoj dionici su: dvije petlje Svilaj i Odžak, tri mosta, odmorište, tri nadvožnjaka.
Kao lider konzorcija GGM, Euro-Asfalt bio je angažiran i na projektu izgradnje Glavne gradske magistrale Zenica. Ukupna dužina sa servisnim saobraćajnicama i kružnim tokovima je 7,8 kilometara, od čega je 3,2 kilometara glavne trase. Projekt je obuhvatao kompletnu izgradnju dionice ceste sa izradom servisnih saobraćajnica regionalnog puta, mostova, betonskih konstrukcija, kompletnu odvodnju trase, rasvjetu, iskope u materijalu V i VI kat. 30 000 m3 sa transportom i ugradnjom asfalta.

Euro-Asfalt angažiran je na projektu probijanja i izgradnje tunela QAFE BUALL Bulqize u Albaniji. Dužina tunela iznosi 460 metara od čega su 24 metra portalnog dijela i iskopa 436 m. Radovi u tunelu se izvode po Novoj austrijskoj tunelskoj metodi (NTAM).

U 2014. godini, Euro-Asfalt je angažiran za rad na projektu rekonstrukcije i sanacije postojeće spratne auto garaže, koja se nalazi u sklopu tržnog centra Euro Park u Mariboru, Slovenija. Riječ je o trgovinskom lancu koji je poznat u cijeloj Evropi. Zahvaljujući svojim referencama, Euro-Asfalt je ovim angažmanom otvorio vrata slovenačkog tržišta, a namjera je pozicionirati se na duži period.