1400505226

EURO-ASFALT DOBITNIK ZAHVALNICE ZA ANGAŽMAN TOKOM POPLAVA U 2014.

Federalni štab Civilne zaštite upriličio je svečanost povodom 1. marta, Dana civilne zaštite Federacije BiH, koji je ujedno i Međunarodni dan civilne zaštite. Tim povodom su dodijeljene zahvalnice pojedincima i kolektivima koji su svojim radom i angažovanjem u 2014. ostvarili izuzetne rezultate u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Među dobitnicima priznanja je i Euro-Asfalt koji je pružio nesebićnu pomoć bh. stanovništvu tokom poplava koje su zadesile BiH u 2014. godini.

Prema riječima komandanta Federalnog štaba CZ Jerka Ivankovića Lijanovića važno područje iz naučenih lekcija od poplava i klizišta je obučavanje i osposobljavanje svih elemenata sistema CZ za izvršenje namjenskih zadataka.

Jedino je tako moguće provjeravati realnost odgovora na izazove identificiranih opasnosti od nesreća sadržanih u planovima zaštite i spašavanja. Koristim ovu priliku da se zahvalim svim pojedincima i kolektivima koji su iskazali nesebičan angažman na spašavanju i zaštiti ljudskih života i materijalnih dobara, kazao je Lijanović.