EURO-ASFALT NA REGIONALNOJ KONFERENCIJI ZAPADNOG BALKANA

EURO-ASFALT NA REGIONALNOJ KONFERENCIJI ZAPADNOG BALKANA

Da bi postojeća građevinska operativa u regionu opstala i razvijala se potrebna je fleksibilna politika matica država, specijalizacija građevinskih firmi i konzorcijsko udruživanje za zajedničke nastupe, kazao je Admir Eminović, direktor Sektora za poslove u inostranstvu Euro-Asfalta
„Javne nabavke kao ključna strateška funkcija dobrog upravljanja” naziv je teme koja je obilježila Regionalnu konferenciju Zapadnog Balkana održanu u Sarajevu, a na kojoj su učešće uzeli i predstavnici bh. građevinske firme Euro-Asfalt.

U okviru sesije “Kako organizovati kompanije iz regije radi povećanja uspjeha na tenderima u regionu i za nastup na trećim tržištima”, Eminović je ukazao na barijere i moguća rješenja koja se tiču javnih tendera u regiji i drugim tržištima. Prema njegovim riječima bankovne garancije, reference, adekvatan kadar sa potrebnim iskustvom i formalnosti su faktori koji su identificirani kao barijere tendera u regiji.

Postoje uslovi koji se moraju ispuniti da bi firme iz Slovenije, Srbije, Hrvatske, BiH, Makedonije, Crne Gore i Kosova mogle da budu konkurentne na velikim regionalnim i međunarodni tenderima, uključujući garancije, opremu, stručni kadar i radnike kao odgovor na zahtjev investitora i tendera.

Posebno napominjem faktore koji povezuju regionalne firme, a to su isti ili sličan jezik, zakonodavstvo koje je proisteklo iz zakona bivše Jugoslavije, kao i specifične veze pojedinih država regije sa važnim svjetskim tržištima i to Srbije i zemalja bivšeg SSSR-a, BiH i Islamskog svijeta, Hrvatske i Slovenije sa zemljama EU, objasnio je Eminović.
Regionalna konferencija Zapadnog Balkana održana je u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore BiH.